Your address will show here +12 34 56 78
Het bestuur

Het bestuur van het DoelenEnsemble bestaat uit een rijk gevarieerd aantal leden die het Rotterdamse culturele leven goed kennen. Daarnaast is het DoelenEnsemble altijd op zoek naar kennis en input vanuit het bedrijfsleven dat Rotterdam siert. Wij hanteren de negen principes van de Governance Code Cultural.

Roland Wondolleck, voorzitter
Ruud van Middelkoop, bestuurslid
Pim van Soeren, penningmeester
Ocker van Munster, bestuurslid
Jacques Verhagen, secretaris

De leden van het bestuur van de stichting DoelenEnsemble ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, noch vacatiegeld, noch onkostenvergoedingen.
 
De Stichting DoelenEnsemble heeft de ANBI-status, waardoor legaten en giften aan ons onder bijzondere regelingen vallen. Het inschrijvingsnummer bij de Belastingdienst is 8042 46 865. 
De Statuten en ons laatste jaarverslag met de jaarrekening zijn opgenomen onder het kopje “statuten”.

Nieuwsgierig? 
Wij ook altijd! 

DoelenEnsemble
MUSIC AT LIMITS !               
ADRES               
POSTBUS 972 
3000 AZ ROTTERDAM 
CONTACT
DOELENENSEMBLE@GMAIL.COM

FOLLOW

Facebook
Instagram